Zapraszamy do Tygrysków

Nauczycielami w grupie Tygryski są panie: mgr Gabriela Maszczyk - nauczyciel prowadzący oraz pani mgr Bożena Kowalska - nauczyciel wspomagający.

W grupie tej realizuje sie progam M. Montessori przy użyciu środków zakupionych z funduszy unijnych.

Tygryski podczas spotkania ze Sznupkiem.

Zajęcia ruchowe - taniec.